O Mnohostech

Víte, my jsme si přáli vydávat takový nějaký pěkný noviny, ve kterých nebude ani politika, ani sport, ani žádná reklama. Zkrátka něco, co člověka tak nějak potěší, obohatí, co mu rozšíří jeho obzory, přivede na nové, pozoru-hodné myšlenky. Tak jsme v roce 2009 začali vydávat papírové noviny (občasník) s názvem Mnohosti, k jehož tvorbě jsme přizvali řadu lidí, kteří měli chuť něco obyčejného říci, podělit se o své zážitky. Nu, podařilo se nám takto vydat poctivých 5 čísel, ale jelikož to nemělo žádného sponzora a my jsme byli tak nějak chudí (dnes jsme již velmi bohatí), a protože tak nějak čtení z papíru vyšlo z módy, nechali jsme toho.

Cesta z tiskárny po vydání prvního čísla Mnohostí na jaře roku 2009.

Jenže příběhy zůstaly, a stále vznikají nové. Mění se jen způsob sdílení. Jedním z těch způsobů je i internet, a tak zde ukládáme kousky svých životů a dáváme je k dispozici komukoli, kdo o ně projeví zájem. Doufáme, že si zde najdete nějaký „svůj“ článek, odnesete si myšlenku, která vám přinese nějaké drobné bohatství v podobě dosud nepoznaného úhlu pohledu na svět.

Za redakční tým Mnohostí
Mae Sara


Srdce člověka v Knihkupectví ArtMap