Konec světa

Kosočtverec – brána, strážce počátku a konce světa

Vstoupil jsem tebou do fyzického bytí, a to, co předcházelo, tiše přede mnou tajíš.
Toužím skrze tebe projít za hranice světa, který je mi příliš těsný.

Konec světa (České Středohoří, 1998)

Jdu až na kraj Země, s vypětím sil se ocitám tváří v tvář němým strážcům pozemské dimenze.
Vcházím branou za oponu fyzického. Nezahynul jsem. A věděl jsem, že nezahynu.

Strážci – brány (České Středohoří, 1998)

Od okamžiku, kdy jsem poprvé vědomě prošel tam i zpět, zjevují se mi tiší strážci na cestě všedního života. Nemusím putovat do dálek, za horizont důvěrně známé krajiny.

Brána – strážce na cestě (České Středohoří, 1998)

Konce a počátky světa nacházím na tichých místech, vystupuji ven a vracím se zpět dovnitř. Těším se z jejich blízkosti, důvěrné přátelství s nimi otevírá člověku vesmír vědomí.

Přátelství se strážci (České Středohoří, 1998)

Po letech, co jsem se spřátelil se „strážci“ v Českém Středohoří, oslovil mě kamarád, zda bych mu nenamaloval kosočtverec pro jeho knihu o posvátné geometrii. Kromě jiných geometrických tvarů a symbolů maluji důvěrně známý portrét kosočtverce, a když se dodatečně seznamuji s textem knihy, dozvídám se následující:

Kosočtverec
Mužská energie, mužská časoprostorová brána, přímočarost, jasnost, rozhodnutí a realizace
záměru.
Když propojíme čtyři klíčové body Vesicy Piscis – ty, které definují její základní vztah (délku a šířku) – rovnými čárami po obvodu, vznikne Kosočtverec. Vesica Piscis je časoprostorová brána, brána Světla, brána propojující fyzické a nefyzické úrovně. Stejně takový je i Kosočtverec, ty samé světelné informace, vztahy a proporce jsou však vyjádřené přímočaře, mužsky, bez oklik.

(Chrisantem Macháček – Karty posvátné geometrie pro vědomé bytí tady a teď, 2017)

 

Duch umírajícího stromu odchází branou (České Středohoří, 1998)
Jsem TAM (České Středohoří, 1998)Srdce člověka
v Knihkupectví ArtMap